Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kurikka-lehti Oy (0209044-1)
Laulajantie 4
61300 Kurikka
06 451 5500

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Arja Hissa
arja.hissa@kurikka-lehti.fi
050 551 6055

3. Rekisterin nimi
Kurikka-lehti Oy:n kustantamien lehtien tilaajarekisteri ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tilaaja- ja markkinointirekisterissä ylläpidetään Kurikka-lehden ja Pohjalainen Yrittäjä -lehden aktiivisten asiakkaiden osto- ja yhteystietoja. Tilaaja- ja markkinointirekisteriä ylläpidetään sellaisten asiakkaiden osalta, jotka ovat olleet aktiivisessa asiakassuhteessa tai muutoin suhteessa Kurikka-lehti Oy:hyn. Rekisterien ylläpidon tarkoitus on tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, rekisteröitymistietoja sekä asiakassuhdetta koskevia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevia tietoja saadaan asiakkaalta itseltään. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen luovutus ja siirto
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksenmukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muutoin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöön vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.AJANKOHTAISTA

NETTIKYSYMYS

Mikä yrittämisessä on parasta?
vapaus
hyvä toimeentulo
elämäntapa
saan jatkaa vanhempieni työtä
jatkuvat haasteet

KUVAGALLERIA